მოქალაქე ჟურნალისტები ტრადიციული გაგებით არ არიან ჟურნალისტები, თუმცა მათ შეუძლიათ საინტერესო თემები თქვენთან სადისკუსიოდ გამოაქვეყნონ.
ამ, ჟურნალის კონტენტი შექმნეს განსხვავებული პროფესიის ადამიანებმა, რომლებსაც “სამოქალაქო ჟურნალისტიკის კლუბი” აერთიანებს.

Pin It